اسپری-تاتو-موقت-و-باکیفیت-1

اسپری تاتو موقت + طرح تاتو و با ماندگاری بالا