دلیل گریه کردن بعد از رابطه جنسی

آیا تا کنون برای شما پیش آمده که بعد از رابط جنسی گریه کرد باشید ؟ بهتر است بدانید این مورد کاملا طبیعی است و در این مورد شما تنها نیستید . این اشک ریختن ممکن است از روی خوشحالی و تسکین یافتن باشد یا ممکن است از مالیخولیا باشد . اشک ریختن در حین […]