پوزیشن های جنسی مناسب زوجین

پوزیشن های جنسی چه هستند ؟ پوزیشن به حالتی گفته می شود که مرد و زن دخول را انجام می دهند و در هر پوزیشن تسلط رابطه دست یکی از طرفین است . پوزیشن ها کمک زیادی به کم کردن درد ، لذت بیشتر ، بارداری سالم ، دخول بهتر و.. میکنند . اکثر زوجین […]