آقایان چه مسائلی را از زنان پنهان می کنند

مسائل مردانه که اغلب باعث لطمه به روحیه و روان آقایان نیز می شوند مسائلی هستند مانند : نیاز به آرامش ، نیاز به تعریف و تمجید ، لذت جنسی و کمبود عاطفه و… باشد در این مقاله می خواهیم بیشتر به رازهای آقایان بپردازیم . روانشناسان بالینی توصیه می‌کنند زنان به مسائلی که ممکن […]