شناخت انواع مختلف پرده بکارت زنان

پرده بکارت پرده ای بسیار نازک است که دهانه مهبل را پوشانده است و به دلایل مختلفی می تواند پاره شود که یکی از این دلایل داشتن رابطه جنسی است . بکارت در تمام دختران به یک شکل نیست و انواع مختلفی دارد . در این مقاله به بررسی انواع پرده بکارت پرداخته و منافذ […]