خطاهای مهم بانوان هنگام رابطه جنسی

ممکن است فکر کنید این کارها هنگام رابطه جنسی چندان به چشم نمی آیند در صورتیکه ریزترین نکات هم ممکن است در کیفیت رابطه جنسی تاثیرگذار باشد پس حتما این نکات را درنظر بگیرید . برخی از زنان فکر می کنند نقش بازی کردن مردان را شیفته آنان می کند ، اما بخاطر داشته باشید […]

رابطه جنسی در چه مواقعی خطرناک است

از نظر طب سنتی بهتر است در این مواقع رابطه جنسی نداشته باشید و می دانید که طب سنتی خود به تنهایی علم پیچیده ای است که توانسته کمک بزرگی به علم پزشکی نوین کند . سید جواد علوی درباره تدبیر جماع یا رابطه جنسی اظهار کرد : جماع یا رابطه جنسی از مهمترین راه‌ […]