رابطه جنسی در چه مواقعی خطرناک است

از نظر طب سنتی بهتر است در این مواقع رابطه جنسی نداشته باشید و می دانید که طب سنتی خود به تنهایی علم پیچیده ای است که توانسته کمک بزرگی به علم پزشکی نوین کند . سید جواد علوی درباره تدبیر جماع یا رابطه جنسی اظهار کرد : جماع یا رابطه جنسی از مهمترین راه‌ […]