اولین رابطه جنسی و ترس بانوان

برای بانوان اولین رابطه جنسی آزار دهنده و پر از استرس و اضطراب است . در واقع تجربه کمی درد در رابطه جنسی اول طبیعی است اما نه همیشه ، علاوه بر این راه هایی هم وجود دارد تا این درد را کمتر کنیم و حالا ما در این مقاله سعی داریم این موضوع را […]