ضد آفتاب های مناسب تابستان

احتمالا تا به حال نام ضد آفتاب های فیزیکی و شیمیایی به گوش تان خورده است . این اصطلاحات به ترکیبات مؤثر مورد استفاده در آن ها اشاره دارد . اکسید روی و تیتانیوم دو ماده شیمیایی تشکیل دهنده ضد آفتاب های فیزیکی هستند . در حقیقت منظور از شیمیایی و فیزیکی به نحوه ی […]