لذت بردن از رابطه جنسی با کاندوم

لذت بردن از رابطه جنسی یکی از مهمترین موضوعات جنسی در بین زوجین است . با توجه به آمار 60 درصد طلاق ها به دلیل عدم رضایت جنسی اتفاق می افتد . کاندوم در این بین نقش جلوگیری از بارداری را دارد . اکثرا مردم از کاندوم ناراضی هستند و می گویند که باعث عدم […]