رابطه جنسی در زمان کرونا و خطرات آن

  ویروس کرونا ترس و وحشت عجیبی در دنیا به پا کرده است به طوری که دیگر مردم جهان حتی از اسم این ویروس هم ترس دارند . اما انتشار این ویروس باعث شد تا مردم تمام دنیا بیشتر از قبل به نظافت خود اهمیت دهند . موضوع مهم این است که آیا رابطه جنسی […]